demo-attachment-37-Subtraction-3

Bakım Onarım Hizmetleri

Drops Medikal

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında  yer alan cihazlar  , bakım, onarım, test, kontrol, kullanıcı eğitimi işlemlerine tabidir.

Bakım- Onarım işlemleri  kurumunbiyomedikal birimi (Klinik Mühendislik) gözetiminde, firmamızınbiyomedikal mühendisleri, elektronik ve makina  altyapısı olan, tecrübeli elemanları tarafından gerçekleştirilir

demo-attachment-37-Subtraction-3

Bakım aşamasında;

  • Kontrol edilen cihaz parçalarının listesi
  • Kontrol yöntemi
  • Değiştirilen ya da değişimi tavsiye edilen cihaz parçalarının listesi.
  • Cihazın testi, kontrol ve var ise kalibrasyonu
  • Periyodik bakıma yönelik işlemleri (temizlik, yağlama, kullanıcı bilgilendirmeleri vb.)

Bakım/Onarım raporuna yazılır;  klinik mühendislik birimine , bakım yapılan laboratuvara  ve fatura eki ile birlikte  satın alma birimine  3 nüsha olarak teslim edilir.

Aynı zamanda var ise üretici firmanın verdiği CheckList (Kontol Listesi) yetkililere teslim edilir. Var olan ve oluşabilecek hataları engellemek adına bu bilgi akışı, bakım/ onarım prosedürlerinde önemli bir husustur.

e283ef9a054254089bf514896e82429e_811x399